Introductie Hans Hulscher
C.V.

Hans Hulscher is geboren in Bandoeng, Indonesië. Hij werkt vanaf 1975 als regisseur van culturele film- en televisieproducties. Tot 2001 was Hans vast verbonden aan NOS/ NPS TV, afdeling cultuur. En vanaf die tijd werkt hij freelance. Het merendeel van zijn projecten bestaat uit coproducties mét of in opdracht ván buitenlandse omroepen. Het merendeel van zijn producties zijn op DVD verschenen en te bestellen via de vakhandel.

Zijn werk is vele malen bekroond.